Projekty

1. Hysteroskop v Broumovské nemocnici

Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV koncem minulého roku rozhodla o nákupu speciálního přístroje – hysteroskopu s příslušenstvím, za 530.000,- Kč.

Přístroj byl nakoupen a předán do výpůjčky Oblastní nemocnici Náchod a je umístěn a užíván v operačních sálech broumovské nemocnice. Zároveň tak doplnil endoskopickou a laparoskopickou techniku, která se v minulosti nakoupila z prostředků Nadace pro podporu a pomoc Nemocnici v Broumově.

Hysteroskopie je moderní metoda, která se stále více používá při řešení patologií dutiny děložní a její sliznice. Ženy našeho regionu za tímto vyšetřením již nemusí dojíždět na různá pracoviště nejen našeho kraje.

Hysteroskop se nakoupil z prostředků Nadačního fondu HOSPITAL (zejména z prostředků zakladatele fondu – Města Broumova), dále na přístroj přispěla Oblastní nemocnice Náchod částkou 30 tis.Kč.

Věříme, že přístroj bude sloužit ke spokojenosti klientů broumovského regionu.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF HOSPITAL

2. Oddělení lůžek následné péče má nová lůžka a noční stolky

Společný projekt Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV, Podnikatelského klubu Broumovska, obcí regionu Broumovska a dalších subjektů dokončen.

V úterý 31. března bylo završeno společné úsilí správní rady Nadačního fondu HOSPITAL Broumov, členů Podnikatelského klubu Broumovska, obcí regionu Broumovska a dalších subjektů v rámci projektu Obnovy lůžek a nočních stolků v broumovské nemocnici. Za účasti ředitele Oblastní nemocnice Náchod a.s., pod kterou broumovská nemocnice spadá, MUDr. Miroslava Švábla, členů správní rady nadačního fondu a zástupců poskytovatelů příspěvků, proběhlo slavnostní vyhodnocení projektu přímo v nemocnici, spojené s poděkováním subjektům, které projekt podpořily. Vyhodnocení projektu bylo spojené i s prohlídkou oddělení lůžek následné péče a ukázkou nakoupených lůžek a nočních stolků.

Obměna se týkala 22 lůžek a nočních stolků Oddělení lůžek následné péče v přízemí broumovské nemocnice. Z toho jedno lůžko a noční stolek darovala nadačnímu fondu firma PROMA REHA spol. s r.o., která jako vítěz poptávkového řízení dodala všech 22 pečovatelských polohovacích lůžek a nočních stolků.

Koncem roku 2007 bylo osloveno celkem 160 podnikatelů a 25 obcí z regionu Broumovska a Policka. Celkem se v průběhu jednoho roku podařilo nashromáždit 1.061 tisíc korun a příspěvek poskytly především obce z Broumovska a subjekty Podnikatelského klubu Broumovska, dále významnou částkou přispěla Nadace Komerční banky Jistota. Tabule s konkrétními subjekty (včetně finančních částek), kterými projekt podpořily, bude umístěna na chodbě Oddělení lůžek následné péče.

Náklady na projekt činily 725 tisíc korun, zbývající částku přibližně 300 tisíc korun, získanou od Města Broumov, nadační fond ponechal na svém účtu a plánuje ji využít jako povinnou spoluúčast při financování další etapy projektu obnovy lůžek v broumovské nemocnici, na kterou se pokusí získat peníze z evropských fondů.

Jménem správní rady Nadačního fondu HOSPITAL mi dovolte poděkovat všem subjektům, které projekt podpořily. Věřím, že nová lůžka i noční stolky budou sloužit ke spokojenosti klientů naší nemocnice a usnadní nelehkou práci zdravotnickému personálu.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF HOSPITAL

3. Obměna lůžek a nočních stolků v broumovské nemocnici pokračuje

Po dohodě s vedením nemocnice rozhodla správní rada Nadačního fondu HOSPITAL na  svém jednání dne 20.10.2009 o pokračování (2. etapě)  aktivit v oblasti získávání finančních prostředků na obnovu lůžek v broumovské nemocnici.

V průběhu první etapy (prosinec 2007 – březen 2009) se díky obcím Broumovska a podnikatelům v regionu, zejména členům Podnikatelského klubu Broumovska, podařilo získat více než 1 mil.Kč. Nadační fond HOSPITAL předal na konci března tohoto roku nemocnici do výpůjčky 22 ks pečovatelských polohovacích lůžek a nočních stolků, vyrobených firmou PROMA REHA s.r.o. Česká Skalice. Lůžka a noční stolky jsou umístěny v oddělení lůžek následné péče broumovské nemocnice a slouží tak pacientům tohoto oddělení.

Dále pak správní rada, na základě žádosti ředitele nemocnice, na svém říjnovém jednání rozhodla o nákupu dalších 4 ks lůžek a nočních stolků a 2 ks kardiackých křesel pro pacienty vyžadující trvalou, intenzivní ošetřovatelskou péči (vybavení pokoje s charakterem lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty s dostupností jednotky intenzivní péče). Toto vybavení bude nemocnici předáno do výpůjčky v krátké době.

Obracím se jménem správní rady Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV na občany, zástupce veřejného i soukromého sektoru.

Podpořte prosím náš fond, finanční prostředky, které získáme pomohou obměnit další lůžka a noční stolky v naší nemocnici a pomohou tak zlepšit pohodlí klientům nemocnice a zdravotnickému personálu zjednoduší obsluhu.

Finanční prostředky můžete poukázat na účet Nadačního fondu HOSPITAL Broumov

Číslo účtu: KB Broumov, 78-8888360207/0100.

Bližší informace obdržíte na adrese sídla NF, Broumov, třída Masarykova 239 či na e-mailové adrese: info@nf-hospitalbroumov.cz, telefon: 491 504 225. Po dohodě připravíme i smluvní dokumentaci.

Věřím, že zástupci veřejného i soukromého sektoru podpoří pokračování projektu obnovy lůžek a nočních stolků a prokáží tak zájem o zlepšení kvality života v našem regionu, a že druhá etapa obnovy bude stejně úspěšná jako etapa první. 

Předem Vám děkuji nejen za podporu, ale zejména za to,  že Vám není lhostejný osud druhých.

Ing. Eva Blažková

předsedkyně správní rady NF HOSPITAL

4. NF HOSPITAL Broumov dodal na oddělení interny nové komplety

Správní rada rozhodla o ukončení 2. etapy shromažďování finančních prostředků na obnovu lůžek  broumovské nemocnice a na základě žádosti vedení broumovské nemocnice rozhodla na svém březnovém jednání r. 2011 o kompletní obměně vybavení oddělení interny. Na základě výsledku poptávkového řízení firma PROMA REHA s.r.o. Česká Skalice za částku 950 tis.Kč dodala do nemocnice 35 ks elektrických lůžek, nočních a jídelních stolků, čímž došlo ke kompletní obměně vybavení oddělení interny. Nové vybavení splňuje vysoký standard kvality..

Správní rada tímto děkuje všem příznivcům a podporovatelům nadačního fondu za trvalou přízeň.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF HOSPITAL

5. Společný projekt Nadačního fondu HOSPITAL a Oblastní nemocnice Náchod v sociální oblasti

Správní rada nadačního fondu rozhodla na svém prosincovém jednání r. 2011 o budoucí podpoře broumovské nemocnice v oblasti sociálních služeb. Po dohodě s vedením broumovské i náchodské nemocnice byla podepsána mandátní smlouva, na základě které bude nadační fond od 1. ledna 2012 hradit náklady spojené s financováním pracovnice, která se bude věnovat klientům oddělení lůžek následné péče v rámci volnočasových a aktivizačních činností, zaměřených na posílení dovedností, zejména rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností pacientů oddělení Lůžek následné péče broumovské nemocnice.

Konkrétně to znamená, že nadační fond financuje veškeré osobní náklady spojené s polovičním úvazkem pracovnice (paní Lenky Dohnalové), která se v rámci oddělení Lůžek následné péče broumovské nemocnice výše uvedeným činnostem věnuje.

Po půlročním zkušebním projektu byla daná aktivita vyhodnocena jako přínosná, jak z pohledu samotných pacientů a jejich blízkých, tak i vedení oddělení a nadační fond bude pokračovat v jejím financování i v roce 2013. 

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF HOSPITAL