Současný cíl nadačního fondu:

Postupná obměna vybavení broumovské nemocnice, a to zejména oddělení lůžek následné péče. Pomoc na úseku sociální péče.

Aktivity nadačního fondu ve prospěch klientů broumovské nemocnice (2007 – 2019): 

 • nákup hysteroskopu 

 • obnova 22 ks pečovatelských polohovacích lůžek oddělení lůžek následné péče

 • kompletní vybavení pokoje s charakterem lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty s dostupností jednotky intenzivní péče

 • obnova 35 ks kompletů (elektrické lůžko, noční a jídelní stolek) oddělení interny 

 • pomoc na úseku sociální péče, zejména v rámci volnočasových aktivit a aktivizačních činností klientů oddělení lůžek následné péče

 • nákup 63 ks kardiackých křesel i s podnožníky včetně 12 ks ochranných kurtovacích pásů

 • nákup 42 ks infuzních stojanů

 • nákup 8 ks servírovacích stolků pro oddělení jednotky intenzivní péče

 • nákup 60 ks aktivních antidekubitních matrací s kompresory a podložkami

 • nákup 90 ks pasivních antidekubitních matrací

 • nákup rehabilitačních pomůcek (6 ks chodítek, 2 ks motodlah včetně vozíků, motomed), 18 ks toaletních a sprchovacích vozíků pro oddělení lůžek následné péče

 • nákup a umístění 4 ks TV přijímačů spolu s držáky na oddělení jednotky intenzivní péče

 • nákup pomůcek a nábytku pro od. jednotky intenzivní péče (toaletní a sprchovací vozík, podložka pro přesun pacienta z lůžka na lůžko, sprchovací lůžko, 2 ks sedacích souprav)

 • nákup 16 ks židlí a 3 ks rolovacích podložek pro oddělení lůžek následné péče

 • nákup 31 ks TV přijímačů spolu s držáky pro oddělení lůžek následné péče a interny

 • nákup 5 ks toaletních a sprchovacích židlí pro oddělení interny

 • nákup 3 ks telemetrů (doplnění ke stávajícímu monitorovacímu zařízení) pro oddělení jednotky intenzivní péče

 • nákup polohovacích pomůcek pro oddělení lůžek následné péče, interny a jednotky intenzivní péče

 • nákup 9 ks čističek vzduchu, umístěných na chodbách oddělení lůžek následné péče

 • nákup 2 ks defibrilátorů, 10 ks odsávacích jednotek včetně pojízdných stojanů, bariatrického lůžka pro těžší pacienty, myčky nástrojů včetně pracovní linky pro multioborové pracoviště, vše umístěné na MJIP

 • nákup antidekubitních polštářů pro jednotlivá oddělení nemocnice

 • nákup motomedu, posilovače prstů, dechové rehabilitační pomůcky a dalších rehabilitačních pomůcek a pomůcek pro fyzioterapii pro oddělení lůžek následné péče

 • nákup 8 ks kardiackých křesel a 8 ks transportních vozíků pro jednotlivá oddělení nemocnice a ambulance

Bankovní spojení:

KB Broumov, č.účtu: 78-8888360207/0100.

Krátce o nás

Zakladatelem Nadačního fondu HOSPITAL Broumov je město Broumov. Nadační fond navázal na činnost Nadace pro podporu a pomoc Nemocnice v Broumově, která byla založena v roce 1994. Ze získaných zdrojů, zejména od města Broumova a okolních měst a obcí, byla nakoupena řada přístrojů a pomůcek. Ve spolupráci s Podnikatelským klubem Broumovska, obcemi a podnikateli regionu je postupně nakupováno další vybavení, které slouží klientům oddělení interny, jednotky intenzivní péče, především však klientům oddělení lůžek následné péče (polohovací a elektrická lůžka, aktivní a pasivní antidekubitní matrace, kardiacká křesla, rehabilitační a polohovací pomůcky, toaletní a sprchovací vozíky, TV přijímače, apod.). Od roku 2012 nadační fond financuje náklady pracovnic, které celoročně pečují o klienty lůžek následné péče v rámci volnočasových aktivit a aktivizačních činností.