Orgány nf

Správní rada: 

Ing. Eva Blažková, tajemnice MěÚ Broumov - předsedkyně

Ostatní členové:

Ing. Jaroslav Bitnar, starosta Broumova
Mgr. Ida Jenková, bývalá starostka, učitelka - Police nad Metují
Josef Bitnar, starosta Teplic nad Metují
Ing. Jaromír Jirka
, starosta Martínkovic 
MUDr. Jan Vodochodský, lékař broumovské nemocnice

Dozorčí rada:

Jana Králová, starostka Heřmánkovic - předsedkyně

Ostatní členové: 

Libuše Rosová, starostka Křinic