Orgány nf

Správní rada: 

Ing. Eva Blažková, tajemnice MěÚ Broumov - předsedkyně

Ostatní členové:

Ing. Jaroslav Bitnar, starosta Broumova
Mgr. Ida Jenková, bývalá starostka, učitelka - Police nad Metují
Ing. Blanka Fichtnerová,
 starostka Teplice nad Metují
Ing. Jaromír Jirka,
 starosta Martínkovic 
MUDr. Jan Vodochodský, lékař broumovské nemocnice

Dozorčí rada:

Jana Králová, starostka Heřmánkovic - předsedkyně

Ostatní členové: 

Bc. Pavel Hečko, starosta Meziměstí 
Libuše Rosová, starostka Křinic