Aktuálně o fondu

V souvislosti s podzimními komunálními volbami došlo i k částečné obměně členů správní a dozorčí rady  nadačního fondu. Do správní rady byli zvoleni starostové Broumova a Police nad Metují - Arnold Vodochodský a Mgr. Jiří Škop, do dozorčí rady Bc. Pavlína Jarešová, starostka Meziměstí.

Majetek a pomůcky

Nadační fond v letošním roce zakoupil kancelářské vybavení do ordinace praktického lékaře, kterou provozuje broumovská nemocnice v hodnotě cca 40 tis. Kč. Dále jsou v současné době objednány pro oddělení lůžek následné péče rehabilitační pomůcky v hodnotě cca 135 tis. Kč a antidekubitní pomůcky pro jednotlivá oddělení napříč nemocnicí v částce cca 147 tis. Kč. Nadační fond také objednal 3 ks elektrických drtičů léků v hodnotě cca 65 tis. Kč, které zlepší péči o klienty, zároveň pomohou v péči i zdravotnickému personálu. 

Volnočasové aktivity a aktivizační činnosti

Nadační fond i nadále významně podporuje volnočasové aktivity a aktivizační činnosti v rámci oddělení lůžek následné péče. Tři pracovnice (Jana Röselová, Jana Zuščáková, Andrea Středová) pravidelně 2x v týdnu provádějí klientům drobné nákupy, dále dvě pracovnice z Policka (Marie Kristová a Hana Beranová) pomáhají na oddělení a zpříjemňují čas klientům v průběhu týdne. O víkendech do nemocnice pravidelně dochází Nikol Trnovcová, která se věnuje arteterapii, oboru uměleckých terapií, kdy s klienty (individuálně, či skupinově) maluje, kreslí, vytváří díla z hlíny, plastelíny (modelíny), dřeva, papíru, ale třeba i z pěny na holení. Arteterapie jsou velmi oblíbené, tato činnost slouží nejen k využití volného času, ale je i silným prostředkem k sebevyjádření, aktivizaci, rozvoji představivosti, fantazie či uvolnění.

Nadační fond HOSPITAL BROUMOV na výše uvedené činnosti získává podporu od měst a obcí v regionu, dále od soukromých osob či podnikatelských subjektů.

Poděkování za činnost nadačního fondu jeho vedení i donátorům pravidelně vyjadřuje náměstek pro léčebnou péči ON Náchod prim. MUDr. Miroslav Švábl při jednání Zastupitelstva města Broumova, kdy nadační fond předkládá Výroční zprávu o činnosti za předchozí období.  Obdobně se vyjádřil i při dubnovém jednání zastupitelstva města letošního roku, kdy kromě poděkování vyjádřil i vděčnost za činnost fondu, kdy s ohledem na polohu a charakter nemocnice, broumovská nemocnice může i díky činnosti fondu klientům dopřát péči a vybavení, které jsou k vidění spíš ve velké nemocnici.    

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF                                                                                       

Zahájení uměleckých terapií v nemocnici Broumov

Dne 19. června 2020 proběhly první umělecké terapie na lůžkách následné péče a na sociálních lůžkách v nemocnici Broumov. Tyto terapie budou probíhat pravidelně každý týden vždy v pátečních dopoledních hodinách.

Velké poděkování patří Nadačnímu fondu HOSPITAL Broumov, který tyto aktivity podporuje.

Umělecké terapie jsou prováděny individuálně, nebo ve skupinkách a lze je přizpůsobit pro kohokoliv s ohledem na míru odpovídajících individuálních schopností a potřeb. Pacienti se mohou sami aktivně zapojit nebo jen pasivně přihlížet.

„Kdekoliv a kdykoliv můžeme prožít příjemný okamžik. I sebemenší příjemný okamžik je pokladem pro každého a pro pacienty obzvlášť. Snažím se takových okamžiků přinášet pacientům co nejvíce“…..

Cítit se potěšeně a těšit se, zažít okamžiky nadšení, klidu, optimismu, úspěchu, překonávání a odhodlání, možnost projevit se, mít nápad, uvědomit si, zažívat něco nového, cítit pocit úlevy a důvěry, cítit příjemnou vůni, znovuprožívat příjemné vzpomínky, rozhodovat se…

Při uměleckých terapiích se můžeme stát například výtvarným dílem, znějícím hudebním nástrojem, kapkou deště nebo můžeme bezpečně přejímat role jako v divadle a stát se tím, čeho se nejvíc bojíme nebo po čem nejvíc toužíme. Odkrývají se nám nové možnosti řešení obtíží, prostřednictvím kreativního procesu. Můžeme nahradit slova, kterých se nám někdy pro naše emoce a prožívání nedostává a díky umění vyjádříme i to, co běžně vyjádřit neumíme.

Umění v terapii nabízí prostor, kde si lidé rozumí beze slov, bez ohledu na to, jaká mají omezení nebo nadání.

Znáte nějaké druhy uměleckých terapií?

  • Arteterapii
  • Tanečně pohybovou terapii
  • Dramaterapii
  • Muzikoterapii

Jaké aktivity nás čekají?

Například práce s hlínou, kreslení po slepu, koláže, kresba stromu, práce s vlnou, loutkové divadlo. Chybět nebudou ani hudební programy, pohybové aktivity, nahlédneme do říše snů, zvířat i rostlin...

Upřednostňuji především individuální přístup s důrazem na spokojenost a ochranu pacientů. Bohatý program jistě uspokojí kohokoliv.

Nikol Trnovcová, studentka oboru Artetarpie na Fakultě uměleckých terapií v Olomouci

Zajištění chirurgické pohotovostní služby v roce 2021 v Broumově s podporou Královéhradeckého kraje

Nadační fond HOSPITAL BROUMOV uspěl v dotačním řízení Královéhradeckého kraje s projektem „ Zajištění chirurgické pohotovostní služby pro obyvatele a návštěvníky Broumovska – rok 2021“ a získal podporu ve výši 1 000 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním této služby. Konkrétně tuto službu budou v objektu nemocnice Broumov zajišťovat jako doposud společnosti Chirurgie Routek s.r.o. a GASTROPAL s.r.o. O poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedaní v červnu 2020.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

Zajištění chirurgické pohotovostní služby v Broumově s podporou Královéhradeckého kraje

Nadační fond HOSPITAL BROUMOV uspěl v dotačním řízení Královéhradeckého kraje s projektem „ Zajištění chirurgické pohotovostní služby pro obyvatele a návštěvníky Broumovska – rok 2020“ a získal podporu ve výši 1 200 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním této služby. Zbytek finančních prostředků dofinancuje město Broumov. Konkrétně tuto službu budou v objektu nemocnice Broumov zajišťovat jako doposud společnosti Chirurgie Routek s.r.o. a GASTROPAL s.r.o.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

Nové čističky vzduchu v broumovské nemocnici

(Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem)

Nadační fond HOSPITAL BROUMOV uspěl v roce 2018 v grantovém řízení Královéhradeckého kraje s projektem „Zlepšení péče o klienty oddělení lůžek následné péče v Nemocnici Broumov“ a získal podporu ve výši 200 tis. Kč pro koupi filtračních jednotek - čističek vzduchu na oddělení lůžek následné péče broumovské nemocnice. Spolu s příspěvkem – části výtěžku charitativního koncertu Polického symfonického orchestru - tak bylo zakoupeno a předáno do výpůjčky broumovské nemocnici 9 ks čističek vzduchu v celkové hodnotě cca 387 tis. Kč. Čtyři, po zkušebním provozu, byly umístěny v jarních měsících na chodbu oddělení lůžek následné péče III, pět pak v podzimních měsících na chodbu oddělení lůžek následné péče I. Čističky vzduchu pomohou odstranit pach, choroboplodné zárodky, alergeny a jemné částice (bez použití chemie) v místech, kde neprobíhá běžná cirkulace vzduchu. Už po prvních měsících provozu je s jejich činností spokojenost ze strany zdravotnického personálu i klientů nemocnice.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

Broumovský charitativní svařák

Na Mírovém náměstí se o druhém svátku vánočním 26.12.2017, v odpoledním a podvečerním čase, konala charitativní akce „ Broumovský charitativní svařák“.  Akci vymysleli i uskutečnili tři broumovští studenti vysokých škol, absolventi broumovského gymnázia, maturanti r. 2013 - Jan Gol, Ondřej Sliš a Vojtěch Vašák. Odpolední a podvečerní procházku po městě si tak mohli přítomní zpestřit požitím lahodného svařáku, či horkého moštu, popovídáním s přáteli, přitom podpořit dobrou věc. Návštěvníků přišlo hodně….. Čistý výtěžek z této akce činí 15 028 Kč.

„Velmi si vážím toho, že studenti s tímto nápadem přišli a dokázali jej i zrealizovat. Moc jim za to děkuji. Stále častěji se setkávám s tím, že i mladí lidé chtějí pomáhat, myslí na druhé, a to je skvělé, zejména pro budoucnost Broumova. Výtěžek z této akce použijeme pro broumovskou nemocnici“, dodala Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF HOSPITAL Broumov.  

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

Broumovská nemocnice obdržela vánoční dárek

V posledním předvánočním týdnu obdrželi klienti broumovské nemocnice prostřednictvím NF HOSPITAL BROUMOV vánoční dárek v hodnotě téměř 570 tis. Kč. Jedná se o nové vybavení, určené zejména oddělení lůžek následné péče (45 ks antidekubitních matrací, 15 ks podložek pod aktivní antidekubitní matrace, 6 ks kardiackých křesel s podnožníky, 18 ks infuzních stojanů, 12 ks bezpečnostních kurtovacích pásů – vybavení dodala firma PROMA REHA, s .r. o., Česká Skalice, s výrobním závodem v Meziměstí). Dále bylo v posledním čtvrtletí loňského roku do nemocnice dodáno zboží od firmy Ortoservis, s. r. o., Praha, která dodala rehabilitační pomůcky (chodítka, toaletní stolky, koupací a toaletní židle, apod.) v hodnotě cca. 133 tis. Kč. Oddělení jednotky intenzivní péče obdrželo 4 ks televizních přijímačů s držáky na jednotlivé pokoje v hodnotě cca. 44 tis. Kč, které dodala firma Global – Radio, p. Hajpišl, dále sprchovací toaletní vozík, podložku pro přesun pacienta z lůžka na lůžko.

Nadační fond financuje již několik let náklady pracovnic, které pečují o pacienty lůžek následné péče v rámci volnočasových aktivit a aktivizačních činností. Do nemocnice docházejí čtyři pracovnice několikrát týdně na oddělení lůžek následné péče a snaží se v rámci možností zpříjemnit čas pacientům aktivní tvořivou činností, cvičením jemné motoriky, drobným nákupem, dobrým slovem, hudbou a zpěvem. Tato činnost stojí fond ročně cca. 100 tis. Kč.

Dovolte mi touto cestou poděkovat těm, kteří umožňují nadačnímu fondu tyto prospěšné činnosti vykonávat. Nejvíce činnost fondu podpořilo v loňském roce Město Broumov, zakladatel fondu, a to částkou 500 tis. Kč. K němu se připojila další města a obce z regionu Broumovska, Meziměstska, Teplicka  a Policka, spol. Z-TRADE s.r.o., mladí umělci Polického symfonického orchestru a další občané Broumova či okolních obcí, kterým broumovská nemocnice není lhostejná.

Díky tomu se činnost Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV stává i dobrým příkladem za hranicemi našeho regionu, po vzoru Broumova fond obdobného typu v současné době zakládají v Náchodě. Informace o historii, činnosti, orgánech nadačního fondu, podporovatelích, aktivitách fondu najdete na webových stránkách nadačního fondu: www.nf-hospitalbroumov.cz. 

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

Jeden milion korun pro broumovskou nemocnici

V hodnotě téměř jeden milion korun obdrží koncem letošního roku  broumovská nemocnice 85 ks nových antidekubitních matrací s podložkami, na které Nadační fond HOSPITAL BROUMOV získal finanční prostředky od podporovatelů z regionu Broumovska a Policka v průběhu letošního roku. Nejvíce tuto aktivitu podpořil Nadační fond VEBA a Město Broumov, zakladatel fondu. K nim se připojila další města, obce, podnikatelské subjekty, ale i občané, kterým broumovská nemocnice není lhostejná.  

A co jsou to ty antidekubitní matrace? Tento typ matrací působí preventivně proti proleženinám. Tlak se rovnoměrně rozkládá v zátěžové oblasti, minimalizuje se tak tření a mechanické poškození tkáně a je tak zajištěna maximální stabilita a komfort. Část matrací, tzv. aktivních, bude opatřena i kompresorem. Matrace s nejvyšším stupněm ochrany proti proleženinám budou umístěny na oddělení jednotky intenzivní péče, většina matrací - se středním stupněm ochrany proti proleženinám, budou sloužit klientům oddělení lůžek následné péče.

Na dodávku aktivních antidekubitních matrací vypsal nadační fond poptávkové řízení, v rámci kterého bylo osloveno 5 firem, které se na dodávku tohoto zboží specializují. V poptávkovém řízení zvítězila firma PROMA REHA, s.r.o, Česká Skalice, s výrobním závodem v Meziměstí.  

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří podporují jakoukoliv formou Nadační fond HOSPITAL. Nadační fond HOSPITAL bude i v příštím roce finančně podporovat činnost  broumovské nemocnice na úseku sociální péče. Čtyři pracovnice dochází několikrát týdně na oddělení lůžek následné péče v rámci možností zpříjemnit čas klientům aktivní tvořivou činností, cvičením jemné motoriky, drobným nákupem, dobrým slovem, hudbou a zpěvem.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

Nová kardiacká křesla a stolky v broumovské nemocnici

Broumovská nemocnice obdržela na přelomu roku od Nadačního fondu HOSPITAL 25 ks kardiackých křesel (pojízdných, s koženkovým potahem) s podnožníky a 8 ks servírovacích stolků v celkové hodnotě cca 437 tis. Kč. Nová křesla slouží klientům nemocnice v rámci různých oddělení, servírovací stolky slouží klientům oddělení jednotky intenzivní péče.  Dodavatelem nového vybavení je firma PROMA REHA, s.r.o. Česká Skalice. Fond získal finanční prostředky na nákup majetku od Nadačního fondu VEBA (300 tis. Kč), zbytek prostředků poskytly města a obce regionu Broumovska a Policka.

Nadační fond HOSPITAL dále podporuje činnost broumovské nemocnice na úseku sociální péče. Konkrétně od ledna 2012 proplácí nemocnici veškeré náklady spojené s činností, která souvisí s aktivitami klientů lůžek následné péče v rámci volnočasových aktivit a aktivizačních činností. Z počátku jedna pracovnice, později dvě, nyní už čtyři pomáhají několikrát týdně klientům v rámci možností zpříjemnit čas v nemocnici aktivní tvořivou činností, odbornou radou, drobným nákupem, dobrým slovem, hudbou a zpěvem, pomocí. Jedná se o náročnou individuální práci, za kterou patří všem pracovnicím velké poděkování. 

Ing. Eva Blažková
předsedkyně NF

Dar Nadačního fondu VEBA Nadačnímu fondu HOSPITAL pro potřeby klientů broumovské nemocnice

V pátek dne 19.9. 2014 v rámci slavnostního otevření budovy školicího střediska Congress&Wellness v prostorách Hotelového resortu VEBA převzala předsedkyně správní rady NF HOSPITAL BROUMOV Ing. Eva Blažková spolu s náměstkem preventivně léčebné péče nemocnice Broumov prim. MUDr. Miroslavem Šváblem, z rukou předsedkyně správní rady NF VEBA ing. Miluše Houskové a generálního ředitele společnosti VEBA, textilní závody a.s. ing. Josefa Nováka finanční dar ve výši 300 000 Kč. 

NF HOSPITAL BROUMOV za obdržené a další finanční prostředky, které nashromáždil v průběhu roku od okolních měst a obcí, nakoupí a předá do konce letošního roku klientům broumovské nemocnice 25 ks kardiackých křesel s podnožníky a 8 ks servírovacích stolků v celkové hodnotě cca 450 tis.Kč. Křesla budou pojízdná, s koženkovým potahem a sloužit budou dle potřeby v různých odděleních broumovské nemocnice. Stolky pak budou umístěny v rámci oddělení jednotky intenzivní péče. 

Dle Ing. Evy Blažkové se jedná o mimořádný počin, a to ze dvou důvodů. První je ten, že si NF VEBA vybral, jako svou první oblast podpory, oblast sociálně zdravotní, prostřednictvím NF HOSPITAL, druhý je ten, že se jedná se o nejvyšší finanční dar v historii NF HOSPITAL od soukromého subjektu.  Zvláštní poděkování za tento mimořádný dar patří předsedkyni správní rady NF VEBA Ing. Miluši Houskové, která dlouhodobě podporuje aktivity NF HOSPITAL, dodala na závěr Ing. Blažková. 

Ing. Eva Blažková
za správní radu nadačního fondu

Nadační fond HOSPITAL nakoupil a předal 
broumovské nemocnici kardiacká křesla v hodnotě cca 420 tis. Kč

V závěru loňského roku Nadační fond HOSPITAL Broumov předal broumovské nemocnici do výpůjčky  26 ks kardiackých křesel s podnožníky v celkové hodnotě cca 420 tis. Kč. Křesla s podnožníky budou sloužit především klientům oddělení lůžek následné péče. Výrobcem a dodavatelem je firma PROMA-REHA, spol. s r.o. Česká Skalice. Finanční prostředky získal fond v průběhu jednoho roku od měst a obcí v regionu, konkrétně od města Broumova, Police nad Metují, Teplic nad Metují, Meziměstí, Adršpachu, Heřmánkovic, Martínkovic, Šonova, Otovic, Bukovice a Křinic.  Nákup křesel podpořil i soukromý sektor, konkrétně Veba, textilní závody, a.s. a Rosa Martin, truhlářství, dále AMK Police nad Metují a paní Vlasta Kašparová. Nová křesla pomohou lepší manipulaci se staršími nemohoucími lidmi, zejména s lidmi po mozkových příhodách.

Kromě této aktivity nadační fond podporuje činnost broumovské nemocnice na úseku sociální péče. Konkrétně od ledna 2012 proplácí nemocnici veškeré náklady spojené s činností, která souvisí s aktivitami klientů lůžek následné péče v rámci volnočasových aktivit a aktivizačních činností, zaměřených na posílení dovednosti, zejména rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností. 

Do budoucna si i klienti ostatních oddělení broumovské nemocnice zaslouží nová křesla, proto nadační fond bude i nadále shánět finanční prostředky na jejich obměnu. 

Pokud kohokoliv zaujala některá z výše uvedených aktivit a je ochoten ji finančně podpořit, může se obrátit na vedení nadačního fondu, které je připraveno sepsat i smlouvu o příspěvku. 

Dovolte mi v závěru poděkovat všem příznivcům a podporovatelům nadačního fondu za pomoc a spolupráci, zároveň popřát Vám všem v novém roce jenom to nejlepší.

Podrobnější informace o historii i činnosti nadačního fondu najdete na stránkách: www.nf-hospitalbroumov.cz.

Ing. Eva Blažková
za správní radu nadačního fondu

Činnost Nadačního fondu HOSPITAL v průběhu roku 2013

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás informovala o činnosti Nadačního fondu HOSPITAL Broumov v průběhu první poloviny roku 2013.

V měsíci březnu 2013 se konalo společné jednání správní a dozorčí rady fondu s vedením broumovské nemocnice. Jednání bylo spojené s prohlídkou areálu nemocnice i s následnou debatou o prioritách nemocnice z pohledu vedení nemocnice a nadačního fondu. 

V měsíci dubnu 2013 byla předložena na vědomí „Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012“ Zastupitelstvu města Broumov, zakladateli fondu.

Výroční zpráva obsahovala i zprávu dozorčí rady, která v průběhu roku dohlíží nad činností správní rady, s výsledkem „Bez připomínek“. 

Nadační fond po dohodě s vedením nemocnice i nadále pokračuje v úhradě nákladů spojených s polovičním úvazkem pracovnice, která se věnuje v rámci volnočasových aktivit klientům oddělení Lůžek následné péče broumovské nemocnice. 

Nadační fond dále soustřeďuje finanční prostředky na obměnu křesel, která by pomohla lepší manipulaci se staršími a nemohoucími lidmi, zejména s lidmi po mozkových příhodách. V současné době má fond na tuto aktivitu shromážděno cca. 300 tis.Kč. Realizaci nákupu a následné předání majetku do výpůjčky broumovské nemocnici předpokládáme na podzim tohoto roku. 

Nadační fond by nemohl podobné činnosti realizovat bez podporovatelů. 

Proto velký dík za pomoc s financováním aktivit fondu patří už tradičně zejména  zastupitelům měst a obcí v regionu. Velice si vážíme  toho, pokud konkrétní aktivitu jsou ochotni podpořit i zástupci podnikatelského sektoru. Konkrétně je třeba vyzdvihnout  příspěvek společnosti VEBA, textilní závody, a.s., jejíž vedení se rozhodlo přispět na nákup křesel částkou 60 tis.Kč. Jmenovitě patří dík zejména paní Ing. Miluši Houskové, obchodní ředitelce, za její vstřícný přístup k žádosti fondu.

Velký dík za podporu činnosti fondu patří i členům správní a dozorčí rady, kteří podporují aktivity fondu při jednání zastupitelstev a šíří povědomí o aktivitách fondu  při různých společenských a sportovních akcích v regionu. Díky aktivitě paní Mgr. Idy Jenkové, starostky Police nad Metují, bude možno informační plakát nadačního fondu v nejbližší době najít i při Mezinárodním mistrovství České republiky v endurosprintu terénních motocyklů, které se  bude konat v termínu 6.7. – 7.7. 2013  v Radvanicích. Dobrovolné vstupné z této prestižní akce bude věnováno Nadačnímu fondu HOSPITAL.

Podrobnější informace o historii i činnosti nadačního fondu najdete na stránkách: www.nf-hospitalbroumov.cz.

Ing. Eva Blažková
za správní radu nadačního fondu

Reportáž o fondu v ČT 24

V sobotním regionálním vysílání ČT běžela stručná reportáž o pomoci Nadačního fondu HOSPITAL broumovské nemocnici v oblasti sociální péče.

V čem konkrétně pomoc spočívá, můžete shlédnout na níže uvedeném odkazu.

http://youtu.be/ovWDa3VBezk

Ing. Eva Blažková
za správní radu nadačního fondu

Informace o činnosti nadačního fondu v roce 2012 a plány do roku 2013

Správní rada na svém jednání dne 12.12.2012 rozhodla, po dohodě s vedením broumovské nemocnice, o nákupu 22 ks nasazovacích infuzních stojanů k lůžkům interního oddělení, které nadační fond dal do výpůjčky broumovské nemocnici v roce 2011. Infuzní stojany dodá v průběhu měsíce ledna 2013 firma PROMA REHA, s.r.o. Česká Skalice, která dodávala i lůžka. 

Správní rada na témže jednání rozhodla o tom, že nadační fond bude v roce 2013 pokračovat ve spolupráci s broumovskou nemocnicí na úseku sociální péče. Konkrétně bude i nadále financovat náklady spojené s pracovnicí, která se věnuje klientům lůžek následné péče v rámci volnočasových aktivit a aktivizačních činností, zaměřených na posílení dovednosti, zejména rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností. Nadační fond tuto aktivitu financuje od ledna roku 2012.

Na prosincovém jednání správní rady dále bylo rozhodnuto, že nadační fond bude soustřeďovat další finanční prostředky, tentokráte konkrétně na nákup křesel, která by pomohla lepší manipulaci se staršími nemohoucími lidmi, zejména s lidmi po mozkových příhodách.

Pokud kohokoliv zaujala některá z výše uvedených aktivit a je ochoten ji finančně podpořit, může se obrátit na vedení nadačního fondu, které je připraveno sepsat i smlouvu o příspěvku. 

Dovolte mi poděkovat všem příznivcům a podporovatelům nadačního fondu za pomoc a spolupráci, zároveň popřát všem příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí  v příštím roce.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

Společný projekt Nadačního fondu HOSPITAL 
a Oblastní nemocnice Náchod v sociální oblasti pokračuje

Nadační fond HOSPITAL uzavřel s Oblastní nemocnicí Náchod, po půlročním zkušebním projektu, mandátní smlouvu, jejíž předmětem je pokračování  financování volnočasových aktivit a aktivizačních činností, ze strany nadačního fondu, zaměřených na posílení dovedností, zejména rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností pacientů oddělení Lůžek následné péče broumovské nemocnice.

Konkrétně to znamená, že nadační fond financuje veškeré osobní náklady spojené s polovičním úvazkem pracovnice (paní Lenky Dohnalové), která se v rámci oddělení Lůžek následné péče broumovské nemocnice výše uvedeným činnostem věnuje.

Po půlročním zkušebním projektu byla daná aktivita vyhodnocena jako přínosná, jak z pohledu samotných pacientů a jejich blízkých, tak i vedení oddělení. 

Nadační fond by nemohl podobné činnnosti realizovat bez svých podporovatelů. Proto velký dík za pomoc s financováním této aktivity patří zejména  městům Broumov, Meziměstí a Teplice nad Metují, ale i dalším obcím v regionu.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

Nadační fond HOSPITAL rozjíždí projekt v oblasti sociálních služeb

Správní rada nadačního fondu rozhodla na svém prosincovém jednání o budoucí podpoře broumovské nemocnice v oblasti sociálních služeb. Po dohodě s vedením broumovské i náchodské nemocnice byla podepsána mandátní smlouva, na základě které bude nadační fond od 1. ledna 2012 hradit náklady spojené s financováním pracovnice, která se bude věnovat klientům oddělení lůžek následné péče v rámci volnočasových aktivit a pečovatelských úkonů. Jedná se o další aktivitu nadačního fondu, které by se fond rád věnoval do budoucna, po dokončení obměny lůžek, která byla završena nákupem 35 kusů kompletů pro interní oddělen í broumovské nemocnice na jaře tohoto roku. Správní rada na svém prosincovém jednání dále jednomyslně zvolila jako členku správní rady paní starostku Police nad Metují Mgr. Idu Jenkovou. Nadační fond tímto krokem chce rozšířit povědomí o své činnosti a aktivitách i na území Policka, a získat tak další podporovatele svých aktivit.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

NF Hospital Broumov vybaví interní oddělení broumovské nemocnice novými komplety

Správní rada rozhodla o ukončení 2. etapy shromažďování finančních prostředků na obnovu lůžek  broumovské nemocnice a na základě žádosti vedení nemocnice rozhodla na svém březnovém jednání o kompletní obměně vybavení interního oddělení. Na základě výsledku poptávkového řízení firma PROMA REHA s.r.o. Česká Skalice za částku cca 950 tis.Kč dodá do nemocnice 35 ks elektrických lůžek, nočních a jídelních stolků, čímž dojde ke kompletní obměně vybavení interního oddělení. Nové vybavení by mělo splňovat vysoký standard kvality. Správní rada doufá, že zejména s novým typem lůžek budou spokojeni nejen klienti nemocnice, ale i zdravotnický personál.

Správní rada tímto děkuje všem příznivcům a podporovatelům nadačního fondu za trvalou přízeň.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

Město Broumov podpořilo 2. etapu obnovy lůžek a nočních stolků broumovské nemocnice

Zastupitelé města Broumova na svém posledním jednání volebního období r. 2006 – 2010 dne 29.9.2010 rozhodli o příspěvku na 2. etapu obnovy lůžek a nočních stolků oddělení lůžek následné péče broumovské nemocnice ve výši 400 tis.Kč.

Současným cílem správní rady nadačního fondu je v krátkém období soustředit maximum finančních prostředků, aby mohla být dokončena kompletní výměna zastaralých lůžek a nočních stolků oddělení lůžek následné péče. V současné době nadační fond disponuje finančními prostředky na obměnu cca 25ti lůžek a nočních stolků. Zbývá ještě soustředit finanční prostředky na obměnu 15ti lůžek a nočních stolků, chybějící částka činí tedy cca 500 tis.Kč.

Z tohoto důvodu se obracím jménem správní rady na občany, obce, firmy a instituce v regionu o finanční podporu tomuto projektu. 

Více se o nadačním fondu,  o vyhlášené 2. etapě obnovy lůžek a nočních stolků dozvíte ze stránek nadačního fondu : www.nf-hospitalbroumov.cz. Webová prezentace stránek NF je darem firem PINstudio Jan Záliš a dkLAB Daniel Kulhánek. 

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

Nadace Komerční banky, a. s. - JISTOTA
podpořila projekt obnovy lůžek a nočních stolků broumovské nemocnice

Dne 24.8. 2010 předseda správní rady Nadace Komerční banky, a.s. – JISTOTA Ing. Jaroslav Říšský předal v objektu nemocnice, za účasti zástupců Nadace JISTOTA, Komerční banky, a.s., vedení města a broumovské nemocnice, Nadačnímu fondu HOSPITAL dar ve výši 100 000,-Kč. Dar je určen na podporu projektu 2. etapy obnovy lůžek a nočních stolků Oddělení lůžek následné péče  broumovské nemocnice.

Nadace JISTOTA již v roce 2008 podpořila první etapu obnovy lůžek a nočních stolů částkou 90 000,-Kč.

Velice si vážíme opakované finanční podpory ze strany nadace, jakožto darů a příspěvků od dalších subjektů (občanů, podnikatelů i obcí z regionu), kteří nadační fond podporují.

Více se o nadačním fondu, vyhlášené 2. etapě obnovy lůžek a nočních stolků, dozvíte ze stránek nadačního fondu: www.nf-hospitalbroumov.cz.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

Činnost nadačního fondu Hospital v roce 2009

ZM Broumova bylo na červnovém jednání informováno o činnosti nadačního fondu za rok 2009.

V březnu roku 2009 byla předáno do výpůjčky 22 ks nových lůžek a nočních stolů pro dlouhodobě nemocné pacienty Oddělení lůžek následné péče broumovské nemocnice v hodnotě 725 tis.Kč.

Správní rada fondu rozhodla v průběhu roku rovněž o koupi kompletního vybavení pokoje s charakterem LDN a s dostupností JIP v hodnotě 160 tis.Kč, pro pacienty, kteří vyžadují trvalou, intenzivní ošetřovatelskou péči. Pokoj v současné době již slouží klientům nemocnice, je vybaven 4 lůžky s nočními stolky, infuzními stojany, držáky na močové lahve a 2 kardiackými křesly.

Na podzimním jednání správní rady bylo rozhodnuto o pokračování (2. etapě) obnovy lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty Oddělení lůžek následné péče broumovské nemocnice. Z tohoto důvodu aktivity nadačního fondu v současné době směřují k získání co nejvíce finančních prostředků na tuto akci. V nemocnici je ještě řada nevyhovujících lůžek stávajícího Oddělení lůžek následné péče, na kterých leží dlouhodobě nemocní pacienti ….

Činnost správní rady je kontrolována dozorčí radou fondu, která neměla k hospodaření fondu za rok 2009 žádné připomínky.

Nadační fond HOSPITAL se v současné době snaží zvýšit publicitu své činnosti, v nemocnici má umístěn roll up, má i své webové stránky 
www.nf-hospitalbroumov.cz
, kde můžete získat základní informace o fondu, jeho podporovatelích, aktivitách, apod. O stránky se nadačnímu fondu zcela bezúplatně stará Jan Záliš, PINstudio.

Činnost nadačního fondu je závislá na podporovatelích. Chtěla bych tímto vyjádřit velký dík těm, kteří jakoukoliv formou podporují nadační fond.

Ing. Eva Blažková
předsedkyně správní rady NF

NF NF NF

PSO výtěžek z charitativní akce

01.09.2016
PSO výtěžek z charitativní akce 117 259 Kč. Neskutečný výsledek. Děkujeme všem kteří přispěli. 

Podpořili nás ... částka

11.01.2016
Celkem se za rok 2007 - 2015 vybralo 4.532 907,- (do 31.12.2015). Vše velmi děkujeme za podporu a přízeň. 

Výtěžek z charitativní akce

29.10.2015
PSO výtěžek z charitativní akce 53 115 Kč. Děkujeme Všem.

Poskytovatelé za rok 2015

01.10.2015
V letošním roce se nám velmi daří, podívejte se na seznam poskytovatelů příspěvků. Jsme za to velmi rádi a děkujeme. Více v sekci Podpořili nás